GD Therapie

Praktijk voor Healing-Ontspanning-Gezondheid

Stoelmassage
Fris & Fit in 15 Minuten

Wat is stoelmassage?

Stoelmassage is recentelijk ontwikkeld en omvat een bundeling van oosterse en westerse massagetechnieken met als doel effectief te kunnen masseren,
terwijl de cliënt de kleding aanhoudt. De stoelmassage wordt uitgevoerd op speciaal voor dit doel ontworpen massagestoelen, die het mogelijk maken de cliënt op de werkplek te masseren.
Stoelmassage wint nog steeds aan populariteit. Dat is niet zo verwonderlijk gezien de vele voordelen, die aan het masseren op deze wijze verbonden zijn.

Een volledige stoelmassagebehandeling is kort en effectief. Een sessie duurt 15 tot 20 minuten, terwijl de effecten van een behandeling veelal dieper gaan en langer doorwerken.
Na een behandeling voelt men zich altijd frisser en fitter, zowel geestelijk als lichamelijk.

Gedurende ongeveer 20 minuten krijgt het lichaam van de cliënt even alle aandacht met als gevolg, dat de doorbloeding wordt bevorderd en het zenuwstelsel wordt gestimuleerd.
Met name de nek, de schoudergordel en de rug worden uitvoerig behandeld, maar ook hoofd, armen en handen worden dusdanig gemasseerd,
dat er een evenwicht tot stand gebracht wordt tussen het hoofd en het hart, tussen denken en voelen.

Zowel fysiek als psychisch is het effect opmerkelijk, zeker wanneer een behandeling regelmatig ontvangen wordt.

Stoelmassage helpt bij:

RSI - werkstress - Pijn in de nek - Moeheid