GD Therapie

Praktijk voor Healing-Ontspanning-Gezondheid

 Aartsengelen initiaties

 

                    

 

Wie of wat zijn Aartsengelen

Aartsengelen zijn de boodschappers van God en bemiddelen tussen God en de mens.

Het woord Engel is afkomstig van het woord “Angelos”, dat letterlijk boodschapper betekend.

Zij zijn altijd om ons heen, we kunnen ze aanroepen om ons te helpen.

Zij worden ook wel de Stralenden of Adem van God” genoemd.

In het algemeen worden (Aarts)Engelen voorgesteld als gevleugelde wezens die tussen Hemel en Aarde bemiddelen. Het zijn zuiver spirituele wezens met stralende aura’s die geen grenzen kennen. Ze stralen grote veervormige stralen van licht uit, als witte vleugels en brengen je vrede en liefde. Deze vleugels zijn stralen van macht en kracht; ze kunnen omhullend en beschermend zijn en er stralen Godskrachten vanuit.

Er zijn diversen Engelen; zoals Aartsengelen, beschermengelen en “gewone” engelen.

Aartsengelen geven leiding aan de “gewone” engelen.

Zij vertegenwoordigen Engelendeugden zoals: liefde, vrede, schoonheid enz.

Je kunt ze aanroepen voor zegeningen, veiligheid en bescherming in je leven.

Er zijn vele Aartsengelen de 4 meest bekende zijn: Michaël, Rafaël, Gabriël en Uriël.

Met 1, of meerdere van deze Aartsengelen gaan we ons de komende tijd verbinden.

Door middel van vijf initiaties (inwijdingen) kan jouw contact met hen versterkt worden.

 De eerste initiatie: is de basisinwijding, Serafijn Rose Aura, deze heb je nodig om de overige inwijdingen te kunnen ontvangen.   Tijdens deze inwijding wordt de “energetische deur” geopend waardoor jij je direct en permanent kunt verbinden met de Aartsengelen.

 

 

De tweede initiatie: is een inwijding in de energieën van Aartsengel Michaël. Deze inwijding staat voor mentale zuiverheid op alle gebieden in jouw leven, waardoor jij niet langer zult oordelen.

Michaël betekent letterlijk: " Die als God is", hij wordt ook wel "Prins van het Licht" genoemd, omdat hij met zijn lichtzwaard van waarheid strijdt tegen de duisternis.

Hij is de Aartsengel die ons kracht geeft in lichaam en geest.

Hij laat ons zuiver en in waarheid spreken en zorgt voor spirituele bescherming.     

 

 

 

                                                                                                                        

De derde initiatie: is een inwijding in de energieën van Aartsengel Rafaël.

Deze inwijding staat voor Goddelijke healing op alle gebieden in jouw leven en zal jouw pad verlichten.

Je zult duidelijker in staat zijn de kansen en spirituele beloningen, die jij tegenkomt op jouw pad, te zien.

Rafaël betekent letterlijk: "God heeft genezen", hij is belast met de genezing van de Aarde en de mensen die daarop leven.

Hij is de Aartsengel die we kunnen aanroepen om negatieve energie los te laten, die van invloed is op onze gezondheid.

Hij kan ons de energie geven om verborgen talenten te ontwikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De vierde initiatie: is een inwijding in de energieën van Aartsengel Gabriël.

Deze inwijding helpt jouw om toegang te krijgen tot je intuïtie, vreugde en innerlijke communicatie. 

Gabriël betekent letterlijk: " God is mijn kracht", of " Macht van God", hij wordt ook wel de " Hemelse bewustworder" genoemd. 

Hij is de Aartsengel die ons hoop geeft en die ons informatie geeft over onze dromen.

Hij kan ons helpen inzicht te krijgen in wat wij echt willen in het leven en waarom.

 

 

 

De vijfde initiatie: een inwijding in de energieën van Aartsengel Uriël.

Deze inwijding helpt om jouw creativiteit en inspiratie zichtbaar te maken en je zult schoonheid uitdragen in alles wat je doet, zegt en ziet.

Uriël betekent letterlijk: " Vuur van God", hij wordt ook wel de "Vrede bewaarder", of "Engel van berouw" genoemd.

Hij is de Aartsengel die ons helpt met het krijgen van rust in onze ziel.

Hij helpt ons met het vredig oplossen van problemen en schenkt ons vernieuwing van hoop.

 

 

 

 

 

De kosten zijn € 30 per initiatie.

 

Engelen zijn niet het einddoel, maar de weg erheen.

Zij maken onze reis ook niet voor ons, zij helpen ons alleen op weg.

Ze worden gezonden om ons te troosten en op te beuren, ons te beschermen en te genezen, ons te leiden en ons te waarschuwen voor naderend onheil.

Als je ontvankelijk of gevoelig bent voor hun aanwezigheid kun je hun boodschappen ontvangen. Maar kunt het ook leren om contact met hen te maken.

Zij reageren ook op onze boodschappen, die wij naar hen sturen.

De enige voorwaarde is dat je hen vraagt.

Uit respect voor onze vrije wil mogen zij zich pas met onze wereld bemoeien als wij daarom vragen. Het antwoord dat de Engelen je geven is altijd in harmonie met het grote geheel.

Engelen leven in een hemelse, geestelijke wereld. In die wereld zijn alleen positieve gevoelens en gedachten van liefde en vrede.

Als je ’s nachts gaat slapen, mag je jouw beschermengelen vragen om over jou te waken en jou willen begeleiden. Je mag ze ook vragen om de wacht te houden over de mensen van wie je houdt en bij alle ramen en deuren.